Welkom bij onze 35 jaar geschiedenis

Mama Cash was het allereerste internationale vrouwenfonds ter wereld, en is nog steeds springlevend. Sinds 1983 zet Mama Cash zich in voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Wat destijds begon als een initiatief van vijf feministen rond een Amsterdamse keukentafel, is nu uitgegroeid tot een internationale, toonaangevende organisatie die vrouwen en meiden ondersteunt in hun strijd voor hun rechten. Moedige vrouwen en meiden die tegen de verdrukking in van zich doen horen, risico’s nemen en fundamentele veranderingen teweegbrengen.

Met deze site duiken we in de geschiedenis van Mama Cash, die gekenmerkt wordt door lef en radicaal elan. We brengen hiermee een ode aan de vijf oprichters en aan de honderden vrijwilligers, adviseurs en medewerkers die in de loop der jaren aan Mama Cash verbonden waren; aan de fondsen, overheden en de duizenden donateurs die haar hebben gesteund; en zeker niet in de laatste plaats aan de onvermoeibare vrouwen en meiden die overal ter wereld hebben gevochten en nog steeds vechten voor hun rechten. Alleen samen kunnen we de wereld veranderen.