Donors en Fondsen

Toen Mama Cash in 1983 begon had ze de vrije beschikking over de rente van een erfenis van 2,5 miljoen gulden. In de loop der jaren zijn daar vele trouwe en gulle particuliere donateurs bijgekomen. Ook grote fondsen en overheden hebben Mama Cash gesteund om wereldwijd vrouwengroepen te subsidiëren die opkomen voor hun rechten. En ook de Nationale Postcodeloterij in Nederland gelooft, met haar jaarlijkse substantiële en vrij te besteden bijdrage, in de manier van werken van Mama Cash.

Lees hoe particuliere donateurs vele kilometers fietsten, en veilingen en lezingen organiseerden om geld in te zamelen voor Mama Cash. Lees ook over vrouwen die vooruitzien en Mama Cash in hun testament opnamen, over de motieven van donateurs om een fonds op naam op te richten en over vrouwen in het noorden van Nederland die jaarlijks evenementen organiseren om geld en donateurs te werven voor Mama Cash.

  • Acties Donateurs

    Acties Donateurs

  • Institutionele donoren en overheden

    Institutionele donoren en ov…

  • Fondsen binnen Mama Cash

    Fondsen binnen Mama Cash