Voices of Women Media, the Netherlands

Voices of Women Media, the Netherlands

Voices of Women Media is een Amsterdamse groep die vrouwen uit gemarginaliseerde groepen in de samenleving leert omgaan met verschillende media, zoals video, radio en fotografie. De vrouwen krijgen de middelen aangereikt om een waarheidsgetrouw beeld van zichzelf te creëren, dat meestal in fel contrast staat met de stereotiepe en onjuiste beeldvorming in de mainstream media.

De mening van veel buitenstaanders over gemarginaliseerde vrouwen, zoals sekswerkers en vrouwen die verhandeld zijn, is erg zwart-wit. Vrouwen zijn ofwel slachtoffer, ofwel uit vrije wil sekswerk gaan doen. Maar net als in het hele leven zijn er veel grijze gebieden. Voices of Women Media geeft de vrouwen het gereedschap om de complexiteit van hun leven op hun eigen manier te verbeelden. Zo krijgen deze vrouwen die vrijwel altijd genegeerd worden, een stem.

Een woordvoerder van Voices of Women Media zegt over sekswerk en vrouwenhandel: ‘We willen deze industrie laten zien als een complex geheel, dat enerzijds bestaat uit vrouwen die hun arbeidsrechten mogen opeisen en anderzijds uit vrouwen die er gedwongen werken. We maken een reizende tentoonstelling waarin sekswerkers en slachtoffers van vrouwenhandel in hun eigen woorden en beelden hun verhaal vertellen. Op lange termijn willen we een onafhankelijk mediacentrum door en voor vrouwen opzetten.’

Voices of Women Media werd gesubsidieerd door Mama Cash in 2006, 2009, 2010 en 2012.

 • StudioMobile, Georgië

  StudioMobile, Georgië

 • Geylani Şahin Impex, Nederland

  Geylani Şahin Impex, Nederl…

 • Independent League of Yezidi-Kurdish Women, Georgië

  Independent League of Yezidi…

 • Ponton, Polen

  Ponton, Polen

 • ŠKUC-LL, Slovenië

  ŠKUC-LL, Slovenië

 • Voices of Women Media, the Netherlands

  Voices of Women Media, the N…