Global Action for Trans* Equality (GATE)

Global Action for Trans* Equality (GATE)

De Global Action for Trans* Equality(GATE) is een groep activisten die werkt aan gelijke berechtiging van transmensen in de hele wereld. De organisatie faciliteert het opzetten van een wereldwijd netwerk van transorganisaties en maakt de resultaten van onderzoek op het gebied van transgender toegankelijk. GATE is ontstaan uit de noodzaak van een wereldwijde lobby voor de rechten en belangen van transgenders, met name om de verschillende instellingen die gerelateerd zijn aan de Verenigde Naties te beïnvloeden. De organisatie is een dialoog gestart met de Wereld Gezondheids Organisatie, de Verenigde Naties en andere internationale spelers om met de grootst mogelijke urgentie  de medische classificatie van transidentiteiten te herzien. Een transidentiteit staat nu onterecht te boek als een persoonlijkheidsstoornis, een diagnose uit de psychiatrie.

Transmensen voldoen niet aan de verwachtingen wat betreft genderidentiteit en  gender, en ze worden daarom over de hele wereld naar de marges van de samenleving verwezen. Hun mensenrechten wordt in ongeveer alle landen ter wereld geweld aangedaan, variërend van wetten die hun bestaan strafbaar stellen tot wetten die eisen dat ze zich laten steriliseren om hun sekse in wettelijke documenten te kunnen veranderen. Transgenders hebben ook te maken met politiegeweld en hebben vaak geen toegang tot gezondheidszorg, werk en onderwijs.

Er bestaat grote behoefte aan intensievere contacten tussen transgroepen om ideeën en ervaringen uit te wisselen. ‘Het ontbreekt transbewegingen in de hele wereld aan de middelen, zowel financieel als op het gebied van deskundigheid, ervaring, menskracht en connecties’, zegt Justus Eisfeld een van de oprichters van GATE. ‘De meeste groepen zitten nog in een vroeg stadium van zelforganisatie. Ze werken met een handjevol vrijwilligers, ze hebben geen financiële armslag, er is onderlinge strijd en ze worden overweldigd door het werk waarmee ze geconfronteerd worden. Vrijwilligers zijn vaak bezig met dagelijks overleven, terwijl ze ook nog eens anderen proberen te helpen. Het gebrek aan middelen op allerlei gebied maakt transgroepen uitermate kwetsbaar, zowel voor de enorme negatieve energie die in transgemeenschappen gemeengoed is, als voor de bedreigingen vanuit de samenleving.’

Een belangrijk deel van het werk van GATE bestaat uit het ondersteunen van constructieve uitwisseling tussen de groepen onderling en communicatie met mensen en groepen uit andere delen van de samenleving. De omstandigheden van transmensen zal alleen verbeteren als zij hun mensenrechten luid en duidelijk opeisen. Er zijn nog weinig netwerken, zowel op nationaal als internationaal niveau, de vorming ervan begint net op gang te komen. GATE geeft trainingen en organiseert bijeenkomsten om dit gat te dichten.

De Global Action for Trans* Equality kreeg subsidie van Mama Cash in 2010 en 2011.

  • Mediterranean Women’s Fund

    Mediterranean Women’s …

  • Global Action for Trans* Equality (GATE)

    Global Action for Trans* Equ…