She Runs Long Distance

She Runs Long Distance

In de loop van haar geschiedenis heeft Mama Cash zichzelf steeds opnieuw uitgevonden. Elke keer heeft ze haar strategie aangepast, zonder de essentie waarvoor ze staat uit het oog te verliezen. Elke verandering heeft weer nieuwe energie gebracht om  vrouwenorganisaties en vrouwenbewegingen te stimuleren die ook in de toekomst van zich zullen doen spreken.

Rond 2001 had Mama Cash zich ontwikkeld van een gepassioneerde groep vrijwilligers tot een professionele organisatie met een radicale missie. In het nieuwe millennium veranderde de wereld ingrijpend, en Mama Cash en de groepen die zij ondersteunde hadden daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Er was inmiddels een breder draagvlak ontstaan voor vrouwenrechten. Vrouwenrechten werden meer en meer gezien als een belangrijke voorwaarde om een gezonde en succesvolle samenleving op te bouwen. Discriminatie, hoewel nog lang niet uitgebannen, werd minder acceptabel. Voor Mama Cash was het weer tijd om de toekomst met een frisse strategie tegemoet te treden: de focus van haar eerste vijfjarenplan in 2003 lag op het samengaan van radicaliteit en professionaliteit.

In 2009 treedt met haar tweede strategisch plan ‘On The Move for Women’s Rights’ een geheel vernieuwde Mama Cash voor het voetlicht. Ze financiert nu minder groepen, met meer geld en ze geeft ook meerjarensubsidies. Het geld kan door de groepen flexibeler worden ingezet, ze kunnen het ook gebruiken om de eigen organisatie of beweging te ontwikkelen, zodat ze kunnen blijven groeien, zowel qua omvang, reikwijdte als qua invloed.

Nicky McIntyre, directeur sinds 2008: ‘We besloten alleen groepen te ondersteunen die door de vrouwen waar het om gaat geleid worden: bijvoorbeeld sekswerkers door sekswerkers, meiden door meiden of vrouwen met een handicap door vrouwen met een handicap. Deze groepen staan er in hun samenleving alleen voor, ze worden vaak buitengesloten, en ook in de verschillende vrouwenbewegingen vaak niet geaccepteerd.’ (bekijk interview)

Mama Cash heeft geleerd dat het tijd, moed, creativiteit, geld en een lange adem kost om fundamentele veranderingen tot stand te brengen. We werken eraan dat de vrouwen naar wie in het verleden nooit werd geluisterd, nu voor zichzelf kunnen spreken. Het is onze rol andere fondsen voor deze groepen te interesseren. We leven nu in een andere wereld dan begin jaren 80. Nieuwe kwesties en nieuwe situaties blijven nu en in de toekomst de aandacht en het engagement opeisen van vrouwenrechtenactivisten. Het werk om veranderingen in de toekomst voor elkaar te krijgen is nu begonnen en is niet te stoppen.