Voorzitters van het bestuur

Omdat Mama Cash van 1983 tot 2001 meer als collectief opereerde, worden alleen de biografieën van de voorzitters van het bestuur vanaf 2001 weergegeven.

Marjan Sax (Voorzitter van 2001 – 2003)

Marjan Sax

Marjan Sax

Marjan Sax groeide op in Amsterdam. Ze studeerde politicologie en vervulde vanaf de jaren zeventig op vele fronten een voortrekkersrol in de vrouwen- en lesbische beweging. Ze was actief in Dolle Mina en maakte onder andere deel uit van de groep die in 1972 de ‘vrouwenpraatgroepen’ startte. Ze was in 1976 een van de bezetters van de abortuskliniek Bloemenhove, die legalisering van abortus in Nederland afdwongen, en stond aan de wieg van Vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam en later van het eerste Lesbische Archief in Amsterdam. Als directeur van het Proefproject Open School Amsterdam-Noord nam ze eind jaren 70 deel aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van volwasseneneducatie.

Met de erfenis van haar ouders zette ze met vier anderen in 1983 Mama Cash op. Twintig jaar bleef ze aan Mama Cash verbonden, waar ze, naast voorzitter van het bestuur, vele functies vervulde: ze was afwisselend verantwoordelijk voor het algemene beleid, het financiële beleid, pr en media, internationale contacten en fondsenwerving. Ook richtte ze de Erfdochters op, een netwerk van vrouwen met geërfd geld.

Daarnaast maakte ze in de jaren 80 deel uit van de Roze Draad, de feministische bondgenoten van de Rode Draad, een organisatie voor rechten van prostituees, en werkte ze bij Stichting Vrouw & Media, die onderzoek deed naar de positie van vrouwelijke journalisten bij de dagbladen. Vanaf 1997 is ze actief in Vrouwen tegen Uitzetting, een samenwerkingsverband van vrouwelijke vluchtelingen en Nederlandse vrouwen met als doel de positie van vrouwelijke vluchtelingen te verbeteren.

Ze is werkzaam als publicist en bekleedt een aantal bestuursfuncties, zoals bij Women on Web, dat zich inzet voor veilige abortus met de abortuspil. Sinds 2003 is ze met haar bedrijf Sax Consultancy onafhankelijk adviseur ‘zinvol investeren in sociale verandering’. Vanuit haar consultancy runt ze ook de Donor Academy, een cursus om particulieren wegwijs te maken in de goede doelensector. Ze is verschillende malen onderscheiden, onder andere met de Zilveren Anjer van het Prins Bernard Fonds.

Carine van den Brink, fotograaf Duco de Vries

Carine van den Brink, fotograaf Duco de Vries

Carine van den Brink (Voorzitter van 2003 – 2007)

In haar professionele leven is Carine advocaat. Zij behaalde haar medische graad in 1985 en voltooide haar rechtenstudie in 1989. Van 1990 tot 1997 werkte zij als advocaat bij het internationale advocatenkantoor Stibbe. In 1997 werd zij hoofd juridische zaken bij Pharming, het eerste Nederlandse biotech bedrijf. Van 2000 tot 2002 werkte zij als senior jurist bij het ICT bedrijf Getronics. In 2002 richtte zij haar eigen advocatenkantoor op, gericht op high tech companies. Daarnaast was zij griffier van het medisch tuchtcollege en commissaris en bestuurslid bij diverse commerciële bedrijven en non-profit organisaties. Carine doceert aan de Universiteit Leiden en is een veelgevraagd lid voor jury’s en commissies voor het beoordelen van business plannen.

Carine van den Brink was van 1997 tot 2002 bestuurslid van het Garantiefonds van Mama Cash en van 2003 tot 2007 voorzitter van het bestuur van Mama Cash. Ze was van 2000 tot 2003 penningmeester van het bestuur van de Clara Wichmann Stichting, een stichting die de rechtspositie van vrouwen probeert te verbeteren onder andere door het voeren van proefprocessen.

Anastasia Posadskaya-Vanderbeck (Duo-voorzitter van 2007 – 2011)

Anastasia Posadskaya

Anastasia Posadskaya

Dr. Anastasia Posadskaya-Vanderbeck is manager van Het VN Women’s Global Safe Cities Initiatives met programma’s in 13 wereldhoofdsteden. Daarvoor was ze tien jaar directeur van het vrouwenprogramma van het Open Society Instituut in New York (Soros Foundation). Ze was daar verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van initiatieven op het gebied van onder andere geweld tegen vrouwen, gender mainstreaming, internationale belangenbehartiging voor vrouwenrechten en gender studies. Ze was oprichter/directeur van het Moscow Center for Gender Studies at the Russian Academy of Sciences en ze vervulde bestuursfuncties in verschillende internationale vrouwenrechtenorganisaties, waaronder Association for Women’s Rights in Development (AWID) en Mama Cash.

Ze studeerde cum laude af aan de Lomonosoff Universiteit in Moskou, en behaalde haar doctoraat in de economie aan het Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences.

Ze publiceerde verschillende boeken waaronder Women in Russia: New Era in Russian Feminism en A Revolution of  Their Own: Voices of Women in Russian History.

Marjo Meijer (Duo-voorzitter van 2007 tot 2014)

Marjo Meijer

Marjo Meijer

Marjo Meijer studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Begin jaren 80 doceerde ze huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit en was gestichtstarts in de vrouwengevangenis. Ze had haar eigen praktijk als huisarts in Amsterdam van 1983 tot 1996. Ze voltooide een MBA/MBI aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en studeerde Beeldende Kunst aan de Gerrit Rietveldacademie.

In de jaren 80 was ze redacteur van het lesbisch tijdschrift DIVA en organiseerde een congres over lesbische vrouwen in de gezondheidszorg. Ze was medeoprichter van het Vrouwengezondheidscentrum Amsterdam, initieerde het ‘Platform Vrouwen en Aids’ was lid van de adviesraad van het AIDS Fonds en stelde een boek samen met interviews met HIV-geïnfecteerde vrouwen. Marjo was lid van de Roze Draad, een feministische steungroep voor sekswerkers verenigd in de Rode Draad. Ze publiceerde voor een breed publiek artikelen over vrouwen en gezondheidszorg. Voor haar werk op het gebied van vrouwen en gezondheid kreeg ze de Isis-prijs van het Vrouwengezondheidscentrum in Amsterdam.

In de jaren 90 coördineerde zij als voorzitter van het bestuur van Gay Games Amsterdam 1998 het initiatief om de Gay Games naar Amsterdam te brengen en legde de basis voor de organisatie van dit evenement. Ze kreeg daarvoor een Special Award van de Federation of Gay Games. Ze was medeoprichter van de Erfdochters, en was vele jaren als vrijwilliger verbonden aan Mama Cash, met name op het gebied van fondsenwerving. Marjo Meijer werd in 2006 lid van het bestuur van Mama Cash.

Geetanjali Misra (Duo-voorzitter van 2011 tot 2015)

Geeta Misra

Geeta Misra

Geetanjali Misra is mede-oprichter en directeur van CREA, een feministische mensenrechtenorganisatie in New Delhi.

Geeta werkte als activist, als programmamedewerker en beleidsmaker op het gebied van seksualiteit, reproductieve gezondheid, gender, mensenrechten en geweld tegen vrouwen. Voor de oprichting van CREA werkte ze voor de Ford Foundation in Delhi en ondersteunde NGO’s in India, Nepal en Sri Lanka. Ze was in 1989 mede-oprichter van SAKHI for South Asian Women, een non-profit organisatie in New York die zich inzet voor het beëindigen van geweld tegen vrouwen in Zuid-Azië

Ze zit in het bestuur van Reproductive Health Matters (U.K.) en Women’s Initiatives for Gender Justice (Nederland); ze was voorzitter van het bestuur van AWID van 2006 – 2008. Ze publiceert over seksualiteit, gender en rechten, en co-redigeerde Sexuality, Gender and Rights: Exploring Theory and Practice in South and Southeast Asia. Ze publiceerde artikelen als Decriminalising Homosexuality in India en Sex Work Advocacy in India: The Rise of a Movement.

Marieke van Doorninck (Duo-voorzitter van 2014-2018)

Marieke-van-DoorninckMarieke van Doorninck is historica en werkt als lobbyist bij La Strada International, een Europees netwerk van mensenrechtenorganisaties dat zich inzet voor een beter beleid tegen mensenhandel en voor de rechten van migranten werkers. Van 2006 tot 2014 zat Marieke in de gemeenteraad in Amsterdam voor GroenLinks, vanaf 2009 was zij fractievoorzitter. Ze was bestuurslid van FEMNET, de genderwerkgroep van GroenLinks, en was voorzitter van de Amsterdamse Emancipatie Adviesraad. Momenteel is zij bestuurslid van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en van het BADT, de belangenorganisatie van Amsterdamse Dak en Thuislozen.

Marieke is bestuursvoorzitter geweest van verschillende organisaties die opkomen voor de rechten van sekswerkers. In 2005 organiseerde zij als Coördinator van het ICRSE (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe) in het Europese Parlement in Brussel een baanbrekende conferentie, the European Conference on Sex Work, Human Rights, Labour and Migration. Sinds October 2012 vertegenwoordigt ze Mama Cash in de International Steering Committee van het Red Umbrella Fund.

Marieke heeft veelvuldig gepubliceerd over mensenhandel, emancipatie, sekswerk en migrantenrechten.

Khadijah Fancy (Duo-voorzitter sinds 2015)

Khadijah Fancy is een onafhankelijke consultant die gespecialiseerd is in gender en vrouwenrechten. Ze heeft uitgebreide werkervaring op het gebied van meisjeseducatie in verschillende landen in Afrika en Azië, waaronder Zimbabwe, Nigeria, Zambia, Tanzania, Pakistan en Vietnam.

Khadijah werkte als Evaluation Officer bij het United Nations Development Programme (UNDP) in New York en bij Camfed als Director of External Affairs. Naast  het doen van programmatisch en veldwerk, werkt Khadijah samen met stichtingen en fondsen die financiële ondersteunen bieden aan vrouwenrechten wereldwijd. Ook adviseert ze NGO’s over fondsenwerving.

Myra ter Meulen (Duo-voorzitter sinds 2018)

Myra ter Meulen is werkzaam als onafhankelijk consultant op het gebied van jeugdbeleid en het voorkomen van kindermisbruik. Op dit moment is ze bestuurslid van Women’s Wallet – de financiële organisatie die Women help Women ondersteunt (een organisatie die abortusrechten en medische abortus wil bevorderen).

Myra is een actief lid van Vrouwen Tegen Uitzetting, een groep bestaande uit Nederlandse en vluchtelingenvrouwen die zich inzet voor menselijkere asielwetgeving en -beleid.

Myra is Nederlandse en woont in Amsterdam