StudioMobile, Georgië

StudioMobile, Georgië

Georgië is een uitgestrekt land waar talloze dorpsgemeenschappen een geïsoleerd bestaan leiden. Het is een land waar iedereen ongelijkheid, zowel op de arbeidsmarkt, in de politiek, als in het huwelijk en het gezin normaal vindt. Met hun reizend videotheater en mediaproducties voor radio en TV bereikt Studio Mobile een groot publiek van voornamelijk vrouwen.

De vrouwen van StudioMobile gaan in gesprek met de vrouwen in de dorpen. En ze laten korte documentaires zien met situaties waarin de vrouwen zich kunnen herkennen. Een groep van jonge vrouwen uit een geïsoleerd bergdorp schreef over StudioMobile aan Mama Cash: ‘Ze kwamen met een busje, trommelden jonge vrouwen op en lieten ons films zien over óns leven! We wisten niets van vrouwenrechten, we wisten niet van het bestaan van een vrouwenbeweging. Na hun bezoek begonnen we bij elkaar te komen en plannen te maken, en we vroegen hun of ze ons wilden helpen zelf een groep op te zetten.’ Op deze manier zijn er in de loop van de tijd overal vrouwengroepen ontstaan op het Georgische platteland.

Naast dit ‘veldwerk’ steunde StudioMobile voor de verkiezingen van 2006 een aantal vrouwelijke politici met de productie van tv-spots. StudioMobile filmde vrouwen die meededen aan de lokale verkiezingen, waardoor vrouwen meer betrokken raakten bij de politiek en de samenleving.

Liana Jaqueli van StudioMobile: ‘Strijden voor vrouwenrechten in Georgië kan ik me bijna niet voorstellen zonder Mama Cash. Dankzij de subsidie van Mama Cash konden we dit project op poten zetten. Het maakte niet alleen activisme en solidariteit in vrouwen wakker, maar het zorgde er ook voor dat mensen in heel Georgië geïnteresseerd raakten in politieke participatie van vrouwen. In diverse populaire Georgische tv- en radioprogramma’s werd uitvoerig over vrouwenrechten gedebatteerd.’
Studio Mobile heeft subsidie van Mama Cash gekregen in 2000, 2003, 2004, 2006 en 2007.

 • StudioMobile, Georgië

  StudioMobile, Georgië

 • Geylani Şahin Impex, Nederland

  Geylani Şahin Impex, Nederl…

 • Independent League of Yezidi-Kurdish Women, Georgië

  Independent League of Yezidi…

 • Ponton, Polen

  Ponton, Polen

 • ŠKUC-LL, Slovenië

  ŠKUC-LL, Slovenië

 • Voices of Women Media, the Netherlands

  Voices of Women Media, the N…