Pastoralist Girls Initiative, Kenia

Pastoralist Girls Initiative, Kenia

Het Pastoralist Girls Initiative werd in 2001 opgericht door Somalische vrouwen en meiden van een herdersgemeenschap in Garissa in Noord-Oost Kenia, een district dat heel gevoelig is voor droogte en hongersnood. Het is een zeer patriarchale gemeenschap, vrouwen worden niet geacht publiekelijk van zich te laten horen en ze bekleden zelden hoge functies bij de lokale overheid, op scholen of in de gezondheidszorg. Meisjes hebben te maken met genitale verminking en seksueel geweld, ze mogen vaak geen onderwijs volgen en worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, meestal in ruil voor een bruidsschat. Iets meer dan tien procent van de meisjes gaat naar school.

‘In onze gemeenschap worden meisjes thuisgehouden, ze worden niet geacht naar school te gaan. Meiden moeten vooral leren hoe voor man en kinderen te zorgen. Zodra ze besneden zijn, en dat gebeurt vaak al voor hun tiende jaar, zijn ze klaar om te trouwen. Als ze al naar school gaan, betekent dit meestal het einde van hun schoolcarrière’, zegt Fatuma Kinsi Abbas, oprichter en directeur van het Pastoralist Girls Initiative. ‘Onderwijs is essentieel, het is de sleutel tot een goede gezondheid, leiderschap en reproductieve rechten. Zonder onderwijs blijven onze meiden ongeschoold en krijgen ze nooit leidinggevende functies.’

Ook praktische zaken zijn belangrijk. Fatuma: ‘Als een school geen toiletten heeft of als er geen water is, dan hebben de meiden daar meer onder te lijden dan de jongens. Je ziet dan dat meiden tussen de middag naar huis gaan om te plassen. Daardoor missen ze lessen en presteren ze minder. Het lijkt een futiliteit, maar goede toiletvoorzieningen maken een wereld van verschil.’

Een van de grootste successen van de organisatie is haar programma voor schoolclubs, het zogenaamde ‘Girl’s Forum’. Het Girl’s Forum biedt een beschermde omgeving om elkaar te ontmoeten. De meiden leren er hun rechten kennen en bouwen er zelfvertrouwen op. Ze leren er hun mond open te doen en hun mening te geven. Ze hebben het met elkaar over belangrijke kwesties in hun leven, zoals seksualiteit, reproductieve gezondheid en leiderschap. Ze krijgen steun ook bij persoonlijke en gezamenlijke problemen. Het Girl’s Forum begon als een klein lokaal initiatief, maar het bereikt inmiddels zo’n 7.000 meiden op lagere scholen.

De organisatie wil ook dat er meer vrouwelijke onderwijzers op lagere en middelbare scholen komen. In 2009 zette ze de eerste middelbare school voor meisjes op in de regio, met ongeveer 100 leerlingen. Behalve met onderwijs voor meisjes houdt de organisatie zich ook bezig met genitale verminking van meisjes en huiselijk geweld. De vrouwen organiseren ook workshops over wetgeving over geweld tegen vrouwen. Fatuma: ‘De wetten bestaan, maar de mensen hebben er geen weet van.’

In 2011 organiseerde het Pastoralist Girls Initiative voorlichtingsbijeenkomsten over een referendum over Kenia’s nieuwe grondwet, waarin onder andere een quotum van 30 procent vrouwen voor openbare functies is opgenomen. Samen met het Kenya Women Parliamentary Committee zorgde de organisatie ervoor dat op Girl’s Forums het National Plan for Action met de meiden werd doorgenomen, om te controleren of hun rechten erin waren opgenomen en om erop te kunnen toezien dat deze rechten ook op lokaal niveau geïmplementeerd worden.

Het Pastoralist Girls Initiative heeft subsidie gekregen van Mama Cash in 2009 en 2011.

  • Coalition of African Lesbians

    Coalition of African Lesbians

  • Namibia Women’s Health Network, Namibië

    Namibia Women’s Health…

  • Pastoralist Girls Initiative, Kenia

    Pastoralist Girls Initiative…