Coalition of African Lesbians

Coalition of African Lesbians

De Coalition of African Lesbians, opgericht in 2003, vervult een sleutelrol in het samenbrengen van lesbische vrouwen uit de verschillende landen in Afrika. De coalitie speelt een belangrijke rol in de strijd voor seksuele en reproductieve rechten in Afrika. De organisatie heeft als belangrijkste doel dat lesbische vrouwen en transgenders op voet van gelijkheid waardig en in vrijheid kunnen leven en hun mensenrechten ten volle kunnen benutten. De coalitie verenigt meer dan 30 organisaties vanuit heel Afrika.

Een van de grootste successen van de coalitie is dat het feministisch activisme voor seksuele rechten over het hele continent sterk aan kracht heeft gewonnen. Voordat de coalitie werd opgericht, organiseerden lesbische en biseksuele vrouwen zich vrijwel alleen binnen de lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender bewegingen. Dit was gedeeltelijk te wijten aan het feit dat veel vrouwenrechtenorganisaties in de regio lesbische vrouwen en andere niet-heteroseksuelen buitensloten. Met als gevolg dat er niet automatisch een relatie bestond tussen lesbische en biseksuele vrouwenrechtenactivisten en feministen.

Door de expliciet feministische uitgangspunten van de coalitie sluiten steeds meer lesbische en biseksuele activisten en organisaties zich aan bij de feministische beweging. Dit vereist van feministische activisten en organisaties dat ze uitdrukkelijk openstaan voor lesbische en biseksuele vrouwen en hun kwesties op de feministische agenda van Afrika zetten.

Een ander succes van de organisatie is dat in de Charter of Feminist Principles for African Feminists, die is voortgekomen uit het eerste African Feminist Forum in 2006, het principe van ‘Vrijheid van keuze en autonomie aangaande lichamelijke integriteit waaronder reproductieve rechten, abortus, seksuele identiteit en seksuele orientatie’ is opgenomen.

De Coalition of African Lesbians heeft subsidie van Mama Cash gekregen in 2008 en 2009.

  • Coalition of African Lesbians

    Coalition of African Lesbians

  • Namibia Women’s Health Network, Namibië

    Namibia Women’s Health…

  • Pastoralist Girls Initiative, Kenia

    Pastoralist Girls Initiative…